Young Learners

Children aged 6-12 years old

Els cursos de Young Learners estan dissenyats per ser motivadors amb activitats per desenvolupar les habilitats que necessita l'alumne per comunicar-se amb confiança, i perquè tingui èxit en l'aprenentatge de l'Anglès.

"Rainbow Owls" Where it all starts...

Children aged 3-5 years old amb metodologia oficial de Cambridge "Greenman".

La nostra experiència demostra que els alumnes que s'inicien abans amb l'anglès obtenen millors resultats a curt termini. Com a professors nadius hem vist que els nens que han seguit una formació continuada amb l'idioma, normalitzen i interioritzen el plurilingüisme amb una pronunciació autèntica i un ús correcte de les estructures.

Grups a Rainbow per una ensenyança inclusiva i efectiva

Cada nivell de Cambridge està dividit en tres grups A, B i C per tal de poder adaptar a les necessitats dels tots els nostres alumnes d’una manera més específica i inclusiva:

Grup A: Preparació d’examen
Grup B: Consolidació
Grup C: Introducció

Starters 

En el nivell de Starters el teu fill podrà:

Movers 

En el nivell de Movers el teu fill podrà:

Flyers 

En el nivell de Flyers el teu fill podrà:

Som un Centre Oficial de preparació d'exàmens
de Cambridge Assessment

Teens and adults

Teenagers and Adults

KET, PET, First, Advanced and Proficiency
Desde Rainbow treballem per donar els vostres fills una formació acreditada i internacionalment reconeguda per Cambridge Assessment.
El nostre objectiu és guiar els vostres fills en cada pas del viatge d'aprenentatge.

KET For Schools (A2)

El nivell de KET és la transició de Young Learners cap els pròxims cursos dissenyats per joves i adults. Hi ha més èmfasi en utilitzar una varietat d’estructures i vocabulari per interactuar oralment i per escrit.

L'alumne aprèn a:
- Entendre i utilitzar frases y expressions senzilles.
- Presentar-se i respondre a preguntes sobre les seves dades personals. Interactuar amb persones de parla anglesa.
- Escriure notes i correus electrònics senzills.

PET For Schools (B1)

És el pont cap al nivell de First. En el nivell de PET és on els alumnes realment adquireixen una base gramatical ferma, i per tant es pot considerar un dels nivells més exigents. El nivell B1 és un requeriment professional i acadèmic internacional. A Espanya els alumnes universitaris que encara no hagin obtingut el First al començar la universitat, tenen fins el segon curs per treure el nivell de PET. El B1 (PET) està acceptat per totes les institucions governamentals, i també és una exigència per les oposicions tan diverses com: professor de primària/secundària, administrador de justícia, policia suboficial...

L'alumne aprèn a:
- Utilitzar una varietat de temps verbals.
- Utilitzar un vocabulari més específic.
- Expressar opinions i idees oralment.
- Escriure correus electrònics i articles
- Entendre el context general i detallat sobre opinions, sentiments i actitud.

FIRST for Schools (B2)

En el Marc Europeu de Referència per les llengües (MCER) el nivell de First és un requeriment per l’educació universitària (Espanya ha sol·licitat una pròrroga per l'any 2020 degut a que la majoria dels alumnes espanyols encara no han arribat aquest nivell al finalitzar l’educació secundària). El nivell de First demostra que l’alumne està preparat per estudiar o treballar en un entorn angloparlant, on pot ser un factor decisiu del seu èxit . És imprescindible haver adquirit el nivell de PET prèviament abans de començar el First.

L’alumne aprèn a :
- Expressar punts de vista, sentiments, opinions de forma efectiva oralment i per escrit.
- Trobar informació rellevant en textos.
- Escriure en una varietat de formats com; correus, cartes, articles, crítiques... utilitzant un ventall d’estructures i vocabulari complexes.

ADVANCED(C1)

El nivell de Advanced C1 demostra que l’alumne té un alt nivell de l’anglès. És acceptat per institucions i universitats a escala Internacional. És un requisit per Erasmus i Màsters, i també per sol·licitar el visat de estudiants en països com Australià i Irlanda.

L'alumne aprèn a:
- Entendre una varietat de textos de publicacions com de ficció i no-ficció, revistes acadèmiques i diaris.
- Escriure en una varietat de formats: informes i propostes, cartes i correus, ressenyes, articles.. amb un estil més formal i acadèmic.
- Entendre un ventall de materials orals i comunicar en un context real amb altres candidats per expressar, discutir opinions i suggerir idees.

PROFICIENCY(C2)

És la titulació més alta del MCER. Demostra que l’alumne té les destreses lingüístiques acadèmiques que les universitats i que empreses busquen i que poden comunicar-se amb fluïdesa a un nivell quasi nadiu.

L'alumne demostra que pot:
- Seguir un curs acadèmic de nivell universitari.
- Comunicar-se a nivell administratiu i professional.
- Participar en reunions de feina, classes i seminaris.

English for "Selectivitat"
A Rainbow posem tots els recursos el teu abast perquè superis amb èxit les Proves d'Accés a la Universitat (PAAU).

Adult courses

Els cursos dels “Adults” estan dissenyats per ser dinàmics, amens i molt comunicatius. Basats en “English for Life” on l’objectiu és preparar l’alumne per afrontar les situacions quotidianes que es troba en la vida real, en el àmbit professional i social . Com a centre oficial de preparació d’exàmens de Cambridge Assessment tots els cursos tenen accés a l’acreditació oficial.

Beginners (A1)
És on s’inicia la oportunitat d’estudiar l’anglès des de la base per anar progressant amb passos ferms.
Elementary (A2)

És la segona etapa i un curs per alumnes que prèviament han estudiat un o dos cursos de l’anglès . L’objectiu és reforçar la base per anar construint amb confiança.

Pre-Intermediate (B1)

Aquest curs està pensat per alumnes que ja han fet dos o tres cursos de l’anglès però que encara necessiten millorar per poder comunicar-se correctament amb fluïdesa i naturalitat.

Intermediate / Upper-intermediate (B2)
Els dos cursos són cursos de perfeccionament de l’alumne, Ia amb la opció de preparar-se per l’examen oficial de First. Són dissenyats per donar la fluidesa i naturalitat imprescindibles per a una comunicación efectiva.

També oferim cursos d’Advanced and Proficiency en grup i a nivell particular.

English for Business

Creus que el nivell d'anglès en la teva empresa és adequat?
Tens por per afrontar reunions, trucades telefòniques
o enviar correus, tot pel teu nivell baix d'anglès?

Telephoning Workshop Pre-Intermediate

Telephoning Workshop Intermediate

Presentations Workshop Pre-Intermediate

Presentations Workshop Intermediate

Fes el test de nivell ara!

Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb l'escola